Technická knihovna

Materiály

Smrk ztepilý
Nejzpracovávanější dřevina u nás s nepříliš výraznými letokruhy bez jádra. Využívá se k výrobě nábytku, oken, dveří, obkladů, stavebních konstrukcí apod. Dřevo je poměrně lehké (440kg/m³) při vlhkosti 8%.

Buk lesní
Domácí velmi dostupná dřevina se světle žlutou bělí a nepravým jádrem hnědé barvy. Nepravé jádro se vyskytuje ve dřevě ve velmi různé velikosti. Dřevo je méně trvanlivé v exteriéru. Hojně se využívá v nábytkářství, zejména při výrobě ohýbaného nábytku. Dále se využívá při výrobě hraček, rukojetí a bezvýznamné není ani jako palivo. Hustota dřeva se pohybuje okolo (570kg/m³) při vlhkosti 8%.

Modřín opadavý
Dřevina s velmi výraznou kresbou dřeva a vysokou trvanlivostí v exteriéru. Barva běli žlutohnědá někdy až do červena. Díky velmi dobré trvanlivosti s dřevo využívá na výrobu venkovních obkladů, oken a dveří. Hustota dřeva modřínu se pohybuje okolo (460kg/m³) při vlhkosti 8%.

Borovice lesní
Dřevina s měkkým, lehkým dřevem, s vyšším obsahem pryskyřice oproti smrkovému dřevu. Dřevo je výraznější kresby žlutohnědé barvy. Dobře se opracovává, díky dobré trvanlivosti vhodné pro výrobu oken, dveří, obkladů, nábytku nebo pro výrobu lodí. Hustota dřeva borovice se pohybuje okolo (510kg/m³) při vlhkosti 8%.

Dub letní
Zřejmě nejkvalitnější domácí dřevina. Dřevo vyniká typickou zlato-hnědou barvou a póry viditelné pouhým oken, čímž se od ostatních našich dřevin liší (řadí se mezi kruhovitě cévnaté dřeviny). Díky své výborné trvanlivosti se používá především pro výrobky umístěné do exteriéru nebo v kontaktu s vodou. Uplatňuje se především při výrobě pražců, dveří, oken, plotů, obkladů nebo při výrobě sudů. Vyniká i při použití v interiéru- podlahy, nábytek, obklady, schodiště. Hustota dřeva dubu se pohybuje okolo (660kg/m³) při vlhkosti 8%.

Jasan ztepilý
Domácí hojně vyskytovaná dřevina světlé hnědé až nažloutlé barvy s nevýraznou kresbou a možným podílem jádra hnědé barvy. Ideální pro použití v nábytkářském průmyslu pro svou tvrdost, menší rozměrové změny a dobrou opracovatelnost. Díky své pružnosti se také používalo pro výrobu lyží. Hustota dřeva jasanu se pohybuje okolo (620kg/m³) při vlhkosti 8%.

Ořešák královský
Zřejmě nejcennější domácí dřevina (truhlářovo zlato). Svou kresbou se odlišuje od ostatních dřevin, černohnědé žilky ve spojení s hnědým dřevem tvoří jedinečnou texturu. Velmi dobře opracovatelné dřevo dělá z ořešáku ideální materiál pro výrobu nábytku, dýh, řezeb, pažeb zbraní nebo interiérů automobilů. Hustota dřeva ořešáku se pohybuje okolo (640kg/m³) při vlhkosti 8%.

Bříza bělokorá
Plevelnatá domácí dřevina vyznačující se rychlým růstem poskytuje světlé nažloutlé dřevo bez výraznějšího barevného rozdílu mezi jádrem a bělí. Dobře se opracovává a využívá se pro výrobu překližovaných desek, interiérového nábytku. Dobře se soustruží, vybrané kmene se využívají při výrobě dýhy. Hustota dřeva břízy se pohybuje okolo (590kg/m³) při vlhkosti 8%.

dřevo smrk Smrk
dřevo borovice Borovice
dřevo modřín Modřín
dřevo dub Dub
dřevo buk Buk
dřevo jasan Jasan
dřevo ořech Ořech
dřevo bříza Bříza